Camping for gæster

CAmping

Med 4-dagesbillet har du mulighed for at campere på festivalcampen fra tirsdag den 16/7 2024 kl. 8:00 til søndag den 21/7 2024 kl. 12:00.

Med dagsbillet er der mulighed for campering fra dagen før billetten er gyldig og til dagen efter billetten er gyldig

Det koster kr 150 pr. telt (max. 12 m2). Beløbet dækker oprydning og renovation. Det forventes dog at teltpladsen holdes / efterlades ryddelig.

Teltvoucher kan købes i forbindelse med billetkøb på Ticketmaster, men kan også købes ved tjek-ind.

Er teltet mere end 12 m2, købes der ekstra teltvoucher pr. ekstra påbegyndt 12 m2.

Der udleveres et teltkort ved tjek-ind, som skal anbringes synligt på teltet.

Lydniveauet på alle teltområder skal være begrænset til egen lejr efter kl 24. Det gælder både telte og campingvogne.
​Vagternes anvisninger skal følges.

Pavillon

Pavilloner på max. 3x3 m kan opstilles mod at betale kr. 400,-, hvoraf kr. 150,- er depositum, der refunderes ved Tjekinn, hvis HELE pavillonen afleveres til skrot eller fjernes fra campingområdet (fremvises sammenpakket). Desuden skal gyldig pavillonvoucher forevises, før refusion kan ske.

Campingvogn

Plads til campingvogn m/ adgang til 230V elstik (amperebegrænset) eller opstillet Samtelt i Luksuscamp købes ligeledes via Ticketmaster.
​Der må ikke forefindes trykflasker, herunder gas i campingvognen på festivalens campingområder.
​Campingvogne på gæste-camp skal være indregistreret.
​Bemærk at telte kan og må ikke opstilles i campingvogns områderne.
​Det er et krav fra myndighederne.

Nærmere beskrivelse finder du under Billettyper

Campingreglement 2024

1:
​Camping må kun foregå på de dertil anviste steder.

Telte der opslås eller henstår uden for adgangsperioden fjernes uden ansvar.

Camping sker på eget ansvar og nattero kan ikke forventes.

Teltområderne opdeles i lydzoner, således at der er stille i området for familier,

men 100 % ro kan ikke forventes.

2:

Toiletter findes rundt omkring på festivalens område.

Der henvises derfor til at bruge toiletter og pissoir i stedet for andre tilfældige steder.

3:
​På campingområderne er al brug af åben ild forbudt. (stearinlys, vandpiber, etc.)

Ønsker man at grille, henvises til den indrettede grillplads med sand.

Det er ikke tilladt at medbringe gasflasker. (jf. beredskabsmyndighederne)

Trykflasker herunder også gas / kulsyre mv. er forbudt på hele festivalens område. Dette gælder også for Trangia.

Festivalen accepterer ligeledes ikke brug af små ”sifon- og flødeskumspatroner!

4:

​SAMLEJREN, området med Samtelte, ligger for sig selv og det forventes at gæsterne opfører sig hensynsfuldt over for hinanden.

Lejren skal holdes pæn og ryddelig og ”nattefester” er ikke tilladt.

5:

Det er ikke tilladt at medbringe møbler og hvidevarer

(lænestole, sofaer, dragkister, paller, køle- og fryseskabe etc.)

Bilbatterier og lignende akkumulatorer indeholder syre og er derfor ikke tilladt på området. (jf. beredskabs myndighederne)

6:
​Det er ikke tilladt at medbringe glasflasker på campingområderne.

7:
​Husdyr af enhver art må ikke medbringes på festivalen, ej heller i bodgaderne.

8:
​Parkering af biler, motorcykler og cykler anvises ved skiltning og af vagterne.

Parkering sker på eget ansvar og parkering uden for afmærkede områder er ikke tilladt. Ulovlig parkering medfører bødestraf og risiko for at køretøjet fjernes for ejerens regning.

9:
​Ved tvivlsspørgsmål, spørg en medhjælper eller en områdeformand til råds.

Så leder vi dig på rette vej.

​​

Musik:

Musik fra medbragte musikanlæg skal altid holdes på et rimeligt niveau, og vagternes instrukser skal til enhver tid følges uden diskussion.

I familiecamp skal alt musik slukkes kl. 22.​

I campingvognsområdet skal musik begrænses til egen lejr fra midnat, og slukkes helt kl. 02.00​

I teltområdet skal musik begrænses til egen lejr fra kl. 01.00 og slukkes helt kl. 02.00

For alle områder gælder, at der tidligst må spilles musik fra kl. 8 om morgenen.

Vagternes instrukser skal altid efterleves.

ÅBNINGSTIDER

Adresse:
​Samsø Festival Forening
​Strandskoven 7C
​8305 Samsø
​info@samfest.dk

CVR: 17 87 79 84

Telefon: 86 59 18 15
Besvares så vidt muligt dagligt
09.00-18.00
Kontoret:

Fredag 10.00-15.30

GLEMTE SAGER

Mistede ejendele på Samsø Festival bliver indleveret til politiet på Samsø. Politiet kan kontaktes på 87 92 14 48