Samsø Festivals persondatapolitik.

1. Baggrund

Samsø Festivalforening har hvert år ca. 1.600 frivillige medhjælpere, der ved en kæmpe fælles indsats skaber rammerne om Danmarks Hyggeligste Festival.
Det er i kraft af disse medhjælpere, der ulønnet yder en formidabel arbejdsindsats på minimum 21 timer under festivalen eller 28 timer før eller efter festivalen, at vi kan arrangere en festival uden sidestykke på Danmarks hyggeligste ø.

2. Registrering af oplysninger

2.1 Personoplysninger
Enhver oplysning afgivet ved indmeldelse i Samsø festival registreres. Blandt andet registreres følgende: Navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, e-mail adresse, samt kvalifikations- og interesseoplysninger.

Ligeledes registreres festivalens egne notater om medlemmet,
Medlemmerne opfordres i egen interesse til at kontrollere, at alle registrerede person-, kvalifikations- og interesseoplysninger er korrekte, og til at opdatere dem, når det er aktuelt.
Opdatering kan ske via memba.samfest.dk eller ved at sende e-mail til kontoret@samfest.dk

3. Brug af oplysninger

3.1. Medlemsoplysninger
Oplysninger om medlemmet registeret på Samsø festivals medlemsprofil bruges af bla. formændene til at finde medhjælpere til deres hold, samt til at kommunikerer med disse.
Når medlemmet logger på memba.samfest.dk med sit medlemsnummer og personlige adgangstegn fremkommer diverse nyheder fra festivalen, samt giver adgang til køb af campingplads, adgang til ledergruppens navne, tlf. og mailadresser, oplysninger om hvem der mangler rmedhjælpere, samt flere relevante ting omkring festivalen.
3.2. E-mailadresse
En oplyst e-mailadresse bruges til at fremsende aktiveringslink, log-in koder, diverse forespørgsler om jobønsker og lignende beskeder samt nyhedsbreve

4. Oplysninger udleveres ikke til andre

Kun festivalens ledergruppe har adgang til de i punkt 3.1.nævnte oplysninger. Oplysningerne udleveres ikke til tredjepart uden medlemmets samtykke til dette. Udlevering kan dog ske til en myndighed under hensyn til almenvellets interesse eller på baggrund af en dommerkendelse, f.eks. i forbindelse med opklaring af en lovovertrædelse.

5. Indsigt i egne oplysninger

Ved at logge ind med medlemsnummer og personlig adgangskode på memba.samfest.dk har medlemmet adgang til at se egne oplysninger.

6. Sletning af oplysninger

Person-, kvalifikations- og interesseoplysninger slettes ikke, men kan opdateres, så længe medlemskabet består.
Ved udmeldelse eller anden form for medlemsophør, f.eks. inaktiv i max 3 år, slettes alle oplysninger, der ikke kræves opbevaret af hensyn til lovgivningen.

7. Sikkerhed

7.1. Hos Samfest
Samsø festival opfylder Datatilsynets sikkerhedsregler for behandling af personoplysninger,

7.2. Anbefalinger til medlemmet
Den personlige adgangskode til memba.samfest.dk giver adgang til at se oplysninger om navn, adresse, mv. Medlemmet opfordres til at beskytte egne oplysninger ved ikke at udlevere den personlige adgangskode til uvedkommende.
E-mails fremsendes ikke krypteret. Det er medlemmets ansvar at sikre sin e-mailadresse mod uautoriseret brug.

8. Ændringer

Ved ændringer i samtykkeerklæringen eller datapolitikken vil brugerne blive orienteret i forbindelse med log-on og skal ved fortsat log-on tilkendegive accept af de ændrede vilkår.

​​

ÅBNINGSTIDER

Adresse:
​Samsø Festival Forening
​Strandskoven 7C
​8305 Samsø
​info@samfest.dk

CVR: 17 87 79 84

Telefon: 86 59 18 15
Besvares så vidt muligt dagligt
09.00-18.00
Kontoret:

Fredag 10.00-15.30

GLEMTE SAGER

Mistede ejendele på Samsø Festival bliver indleveret til politiet på Samsø. Politiet kan kontaktes på 87 92 14 48