Nyheder​

17/07 2018
​Her ved campingpladsens åbning tirsdag morgen kan meldes udsolgt af partoutbilletter.

Der sælges 1 dags billetter ved indgangen, til onsdag og torsdag. Her der kun meget få billetter til torsdag.

11/07 2018

Med kun en uge til at Danmarks hyggeligste åbner dørene og dermed lukker tusindvis af glade festival deltagere ind på campingområdet til årets festival, den 29. udgave, kan vi fortælle om et forrygende billetsalg.
​Festivalen på Samsø er blevet populær som aldrig før, og med hygge, sol, strand, vand og musik er det også en helt unik festival oplevelse man får på Danmarks hyggeligste.

Flere billettyper er allerede udsolgt og med salgsflowet og vejrudsigten i mente håber festivalen igen i år at kunne melde totalt udsolgt inden pladsen åbner for koncerter onsdag den 18. juli. I år bliver det Carl Emil Petersen, måske bedst kendt som frontmand og sangskriver for gruppen Ulige Numre, som åbner på store scene og med et solidt og bredt repertoire af kunstnere, kan det igen kun blive en fantastisk og hyggelig festival på solskinsøen. Se program på www.samfest.dk vores Facebook eller samfest APP

Der vil i år være ændret lidt på pladsen i form af omrokering og ændring af nogle barer.
​Derudover vil der være mere aktivitet ved Beach baren i form af strandfodbold.

Samsø som grøn ø bakker vi som festival også op om, og beder dig hjælpe med at passe på miljøet.
​Vi bruger derfor miljørigtige kvalitetskrus fra Stack Cup som kan bruges igen og igen.
​Du får mindre skrald og mere hygge for pengene på Samsø festival. Du kan læse mere om disse krus og hvordan retursystemet fungere på vores hjemmeside www.samfest.dk så du er klar til hygge og fest på Samsø.

Har du endnu ikke nået at købe din billet eller mangler der økonomi, så har du stadig mulighed for at blive medhjælper på Danmarks hyggeligste festival.
​Flere områder mangler hjælpere, så ring eller skriv til vores kontor og hør nærmere om denne unikke mulighed for at komme til Samsø.

Sol og sommer er over Danmark og i særdeleshed Samsø.
​Der er meget tørt og dermed stor brandfare.
​Vi vil derfor gerne appellere til alle vores dejlige festival deltagere om at være ekstra opmærksomme og påpasselige.
​Vi vil så gerne at I alle kommer sikkert hjem igen, så alle kan vende tilbage til næste år hvor vi fejrer 30 års jubilæum.

Go festival, vi glæder os til at se jer alle. 

21/06 2018
​Så er 2-dages billeterne udsolgt og kun meget få 3-dages billetter tilbage.
​4-dages forventes udsolgt inden længe.

 • REFERAT:

  Referat fra generalforsamling 03 nov. 2017 Brundby Rockhotel kl. 20.00

  Dagsorden:

  Formand Einar Mortensen bød velkommen til forsamlingen og gennemgik dagsordenen.

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af stemmetællere og referent.
  Bestyrelsen foreslog Ole Hemmingsen som dirigent, der efterfølgende blev valgt uden modkandidater.

  Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til ved-

  vægterne, ved annonce i Samsø Posten d. 5. oktober 2017 samt varsling til medlem-

  merne via medlemskartoteket.

  Bestyrelsen foreslog Jane Jørgensen og Henrik Nejlund som stemmetællere, og de blev

  efterfølgende valgt uden modkandidater.

  Bestyrelsen foreslog Merete Buchhave som referent, der også blev valgt.

  1. Bestyrelsens beretning ved formanden.
  Bestyrelsens beretning blev aflagt af formanden, og generalforsamlingen godkendte

  beretningen. Der blev ikke stillet spørgsmål til beretningen.

  1. Aflæggelse af foreningens regnskab.
  Gennemgang af arrangements regnskab.

  Sonja Bissø fremlagde regnskabet for Samsø Festival Forening.

  Spørgsmål fra salen: Der savnes udskrift af regnskabet!

  Dette var en forglemmelse og regnskab for foreningen blev straks omdelt.

  Regnskabet for foreningen blev efterfølgende godkendt.

  Herefter blev regnskabet for selve festivalen fremlagt og gennemgået. Dette regnskab

  er til orientering og kræver ikke godkendelse af generalforsamlingen.

  Festivalens overskud til udlodning til almennyttige foreninger udgjorde 530.013 kr.

  1. Valg til bestyrelsen.
  På valg er Einar Mortensen og Thomas Jakobsen, og modtager genvalg.

  Jacob Andersen er ligeledes på valg, men modtager ikke genvalg.

  Bestyrelsen foreslog i stedet nyvalg af Heine Jensen til bestyrelsen.

  Heine Jensen fortalte lidt om sig selv, bl.a. at han startede på el-holdet for 21 år siden

  og var der i en del år, så han er således ikke ukendt med Samsø Festival.

  Da der ikke fremkom andre forslag, blev Einar Mortensen og Thomas Jakobsen gen-

  valgt og Heine Jensen nyvalgt til bestyrelsen.

  1. Valg af 3 suppleanter.
  På valg er Leif Nielsen og Merete Buchhave, og da Claus Jensen som 1. suppleant er

  indtrådt i bestyrelsen i stedet for Henning Kok Larsen, foreslog bestyrelsen Brian Mad-

  sen som nyvalgt suppleant.

  Brian Madsen fortalte lidt om sig selv, bl.a. at han har været medhjælper i Samsø

  Festival i mange år, og han er således heller ikke ukendt med festivalen.

  Da der ikke fremkom andre forslag blev de ovennævnte suppleanter valgt. Og i oven-

  nævnte orden, dvs. Leif Nielsen 1. suppleant, Merete Buchhave 2. suppleant og Brian

  Madsen 3. suppleant.

  1. Valg af revisor.
  På valg er Realvision v/Torsten Kruse Sørensen, og han modtager genvalg.

  Da der ikke fremkom andre forslag blev ovennævnte valgt.

  1. Valg af bilagskontrollanter.
  På valg er Anton Lambæk og Niels Erik Bøhm, samt suppleant Jonny Hansen.

  Da der ikke fremkom andre forslag blev alle 3 genvalgt.

  1. Indkomne forslag.
  Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 150 kr., hvilket blev vedtaget af gene-

  ralforsamlingen. Der er ikke indkommet andre forslag.


  1. Eventuelt.
  Herefter blev udlodningen af overskuddet til almennyttige foreninger foretaget:

  Handicapforeningen på Samsø 5.000 kr.

  Nordby Ungdoms- og Idrætsforening 5.000 kr.

  Ballen/Brundby Ungdoms- og Idrætsforening 5.000 kr.

  Nordby Ungdoms- og Idrætsforening 5.000 kr.

  Gigtforeningen på Samsø 5.000 kr.

  Onsbjerg Gymnastik- og Idrætsforening 5.000 kr.

  Samsø Sportsfiskerforening 5.000 kr.

  Samsø Folkedansere 7.500 kr.

  Samsø Tennisklub 7.500 kr.

  Det Danske Spejderkorps på Samsø 25.000 kr.

  Samsø Dart Club 25.000 kr.

  Samsø Rideklub 30.000 kr.

  Samsø Golfklub 30.000 kr.

  Samsø Jagtforening 40.000 kr.

  Tranebjerg Idrætsforening 50.000 kr.

  Samsø Roklub 70.000 kr.

  Samsø Skytteforening 75.000 kr.

  Samsø Idræt & Kultur (SIK) 139.388 kr.

  Til fordeling i afdelingerne i SIK og gerne efter festivalens anbefaling.

  De afgåede bestyrelsesmedlemmer, Jacob Andersen og Henning Kok Larsen fik en

  stor tak for deres arbejde i bestyrelsen og for festivalen.

  Dirigent, bilagskontrollanter og referent fik også en stor tak.

  Dirigenten takkede herefter for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen

  for afsluttet.

  Efterfølgende oplyste Kirsten Vadmand om de første 4 musiknavne til næste års

  Festival, nemlig Karl Emil, Johnny Madsen, Burhan G og Thomas Helmig.

  Ref./Merete 

Samsø Festival, Danmarks hyggeligste sluttede lørdag med et brag af en fest sammen med Gnags.
​Det har været nogle fantastiske dage med masser af go musik og underholdning med mere end 40 fede koncerter, hygge og dansk blandet sommervejr.
​Festivalen er gået forrygende og vi vil gerne sige 1000 tak for en fantastisk festival og fest.
​Vi kan næsten ikke vente til næste år hvor vi håber I alle kommer igen. I har været et fantastisk publikum, nogle flittige medhjælpere, gode leveradører og dejlige samarbejdspartnere. Sammenpakningen og oprydningen er i fuld gang og snart ligner pladsen igen en lille græsmark som blot venter på at det igen skal blive uge 29 på solskinsøen.
​Billetsalget er startet til 2018 som er den 29. udgave af Danmarks hyggeligste.
​Følg med her på hjemmesiden og facebook. Go' sommer og på hyggeligt gensyn i 2018.

Hyggelig hilsen

Samsø Festival

17/07 2017. Samsø Festival kan nu melde udsolgt for alle partout - 2 og 3 dages billetter, samt dagsbilletter til fredag og lørdag.

Dagsbillet til onsdag og  torsdag (torsdag meget få billetter) , disse billetter sælges kun på dagen ved indgangen.

15/7 2017 16.00
​Vi kan nu melde udsolgt af campingvogns pladser.
​Ligeledes er der udsolgt af 3 og 2-dages billetter samt dags billet til lørdag.

Som noget nyt her i 2017 er det lykkedes at få direkte busser til festivalpladsen fra begge færge havne.

Under PRAKTISK her på hjemmesiden finder du bustiderne.
​Billet til den direkte bus til festivalpladsen fra Sælvig købes ombord på færgen under overfarten.
​Billet til den direkte bus fra Ballen Færgehavn købes ved indstigning til bussen

Billet til den direkte bus til færgerne søndag købes på færgernes fælles kontor på festivalpladsen.

Dette kontor ligger lige til højre for indgangen til selve festivalpladsen.

​Direkte bustider og fra Sælvig finder du HER

til og fra Ballen Færgehavn finder du HER

Igen i år kører der natbusser fra festivalpladsen.

Den kører ad 2 gange 01.15 mod det sydlige af øen, ender i Kolby Kaas
​ca. 02.00 til det nordlige af øen, ender i Nordby.

Natbus planen kan du finde HER

Generalforsamling

Samsø Festivalforening har afholdt ordinær Generalforsamling fredag den 4 november på Brundby Rockhotel.

Du kan læse bestyrelsens beretning her 

Referat fra generalforsamlingen finder du her

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig således:
​Formand                    Einar Mortensen
​Næstformand           Thomas Jakobsen
​Kasserer                     Sonja Bissø
​Bestyrelsesmedlem Kirsten Vadmand

​Bestyrelsesmedlem Henning Kok Larsen

Bestyrelsesmedlem Jacob Andersen
​Bestyrelsesmedlem Anders H. Laursen

1. Suppleant              Claus Jensen
​2. Suppleant              Merete Buchhave
​3. Suppleant              Leif Skovgaard Nielsen

​Samsø Festival, Danmarks hyggeligste siger tak for i år.

Vi kunne igen i år melde udsolgt, og på trods af de mange mennesker på den lille ø i Kattegat blev det igen Danmarks hyggeligste med masser af hygge både på campingområderne og musik pladsen, solbadning og badeture da vejrguderne igen var med os på Samsø, samt mere end 40 fede koncerter.
Både vagter og samaritter melder om en meget rolige festival, så igen lever Danmarks hyggeligste op til sit navn.
Tak til alle gæster for at besøge Danmarks hyggeligste.
Tak til alle vores medhjælpere for at bruge en del af deres sommerferie på at lave Danmarks hyggeligste.
Tak til alle musikere for jeres dejlige musik oplevelser.
Tak til Sponsorer, leverandører, samarbejdspartnere og øens foreninger som alle er med til at skabe Danmarks hyggeligste.
For at følge op på dette års succes er billetsalget til 2017 allerede startet.

Billetter kan købes via Ticketmaster. www.ticketmaster.dk Early bird 4 dages billetter til 1125 kr. blev meget hurtigt udsolgt.

Pris for 4-dages billet er nu: 1.280,-kr.

Vi håber at se jer alle igen i uge 29 2017 til endnu en forrygende udgave at Danmarks hyggeligste.

Følg med på facebook eller samfest app

ÅBNINGSTIDER

Telefon:
Besvares så vidt muligt dagligt
09.00 - 18.00

Kontoret:

Fredag 10.00 - 15.30​

GLEMTE SAGER

Skulle du være så uheldig at mistet nogle ejendele på Samsø Festival, så bliver alt hvad vi finder indleveret til politiet på Samsø. Politiet kan kontaktes på 8792 1448.​