Nyheder​

2020
​Salget af Early Bird billetter til 2020 er udsolgt her den 25/7.

Alle andre billettyper kan nu købes på Ticketmaster

2020

Efter en hel fantastisk festival i 2019 er nu godt igang med at evaluere årets festival.
​Herefter går vi så småt kan gå igang med at planlægge næste års festival i uge 29 2020.
​Hele musikprogrammet  til 2020 offentliggøres i Sejlerstuen, Ballen Havn,  Skærtorsdag den 9 april 2020 kl. 14.00


2019​

Vi oplever i år et helt fantastisk billetsalg.
Aldrig før har vi på dette tidspunkt 15/04 2019 solgt så mange billetter, som i tidligere år på samme tidspunkt.
​Det glæder os meget.
​Det skulle ikke undre at vi kan melde udsolgt medio maj.
​Næste begivenhed er offentliggørelsen af hele musikprogrammet.
​Det sker skærtorsdag (18/4 2019) kl. 14.00 i Sejlerstuen på Aavej 2 Ballen Havn.
​Dørene åbnes kl. 13.30.

Referat fra generalforsamling i Samsø Festival d. 2. nov. 2018 kl. 20 på Flinchs Hotel.

Dagsorden:

1.​Valg af dirigent.

Ole Hemmingsen blev valgt som dirigent og takkede for valget.
Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved annonce i Samsø Posten og til medlemmerne via Memba, 3 uger før afholdelse (12.10.2018).

2 stemmetællere blev valgt – Annette Andersen og Søren Jørgensen.

2. Bestyrelsens beretning ved formanden.

Formand Einar Mortensen aflagde bestyrelsens beretning.

Desuden viste formanden en orientering om, hvor i landet billetter på TicketMaster bliver købt.

Der fremkom ingen spørgsmål til beretningen.
3. Aflæggelse af foreningens regnskab.

Kasserer Sonja Bissø aflagde foreningens regnskab, der efterfølgende blev godkendt af general-

forsamlingen.

Sonja Bissø orienterede om og gennemgik herefter selve festivalens regnskab.

Resultat/overskud ender på 627.265,- kr., der skal udloddes til almennyttige foreninger.

Regnskabet for selve festivalen blev taget til efterretning.
4. Valg til bestyrelsen.

På valg er:
Kirsten Vadmand, Anders H. Laursen, Claus Jensen samt Sonja Bissø.

Alle modtager genvalg.

Bestyrelsen foreslog genvalg af Kirsten Vadmand, Anders H. Laursen, Claus Jensen samt Sonja

Bissø, og da der ikke fremkom andre forslag blev ovennævnte genvalgt.

5. Valg af 3 suppleanter.

Leif Nielsen, Merete Buchhave samt Brian Madsen er på valg.

Bestyrelsen foreslog genvalg af: Leif Nielsen, Merete Buchhave samt Brian Madsen og da der

ikke fremkom andre forslag blev ovennævnte genvalgt i nævnte rækkefølge som 1., 2. og 3.

suppleant.


6. Valg af revisor.

På valg er Realvision /v Torsten Sørensen.
Bestyrelsen foreslog genvalg af Realvision, og da der ikke fremkom andre forslag blev Real-

vision genvalgt.

7. Valg af bilagskontrollanter.

På valg er Niels Erik Bøhm og Anton Lambæk og som suppleant er Jonny Hansen på valg.

Alle modtager genvalg
Bestyrelsen foreslog genvalg af alle tre, og da der ikke fremkom andre forslag blev de valgt.

8. Indkomne forslag.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 150,-kr årligt.

Forslaget blev godkendt af generalforsamlingen.

Spørgsmål fra salen: Har Samsø Festival tænkt på, at der er nye regler for certifikater om-

kring teleskoplæsser og trucks – svaret var JA, der er taget med i overvejeserne.


9. Eventuelt.
Der blev foretaget lodtrækning blandt indbetalt kontingent.

Vinder af 1. præmie, gavekort på 1.000 kr. Emil Stjerne Wennergaard

Vinder af 2. præmie, gavekort på 500 kr. Brian (Bamse) Jensen

Vinder af 3. præmie, gavekort på 250 kr. Helle Andersen

Herefter foretoges udlodning af festivalens overskud til øens foreninger ud fra de modtagne

ansøgninger:
Handicapforeningen på Samsø 5.500 kr.

Gigtforeningen på Samsø 5.500 kr.

Samsø Folkedansere 6.500 kr.

Samsø Tennisklub 8.500 kr.

Samsø Sportsfiskerforening 11.000 kr.

BBUI 12.000 kr.

Ballen Badebro Laug 12.000 kr.

Samsø Dartklub 20.000 kr.

Spejderne Angantyr Samsø 21.000 kr.

Samsø Rideklub 22.265 kr.

Samsø Golfklub 40.000 kr.

Samsø Jagtforening 48.000 kr.

TIF 55.000 kr.

Samsø Roklub 100.000 kr.

Samsø Skytteforening 130.000 kr.

SIK 130.000 kr.

Thomas Jakobsen fortalte om og fremviste plakaten for 2019 – baggrunden på plakaten består af

Navne på de bands, der har spillet på festivalen siden starten.

De første navne til 2019 blev offentliggjort på generalforsamlingen, nemlig Thøger Dixgaard,

Michael Learns to Rock, Status Q og TV2.

De næste navne kommer I løbet af de næste 14 dage/3 uger.

Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

Ref./Merete                 

09/10 2018 

 • Alle medlemmer indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

  Samsø Festival
  Indkalder hermed til ordinær general forsamling til afholdelse på Flinchs Hotel.

  Fredag den 2. November 2018 kl. 20.00.

  Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning ved formanden.
  3. Aflæggelse af regnskab.
  4. Valg til bestyrelsen.
  5. Valg af 3 suppleanter.
  6. Valg af revisor.
  7. Valg af bilagskontrollanter.
  8. Indkomne forslag.
  9. Eventuelt.
  Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage (19 oktober) før afholdelsen.
  Bedes sendt til info@samfest.dk

  Med hyggelig hilsen

  Bestyrelsen bag Samsø Festival.

  Efter generalforsamlingen er indbudt de foreninger som vil modtage del i festivalens overskud fra årets festival.

  Kontingent for 1/10 2018 – 30/09 2019 skal være betalt for at have stemmeret ved generalforsamlingen.
  Blandt dem der har indbetalt kontingent den 31/10 2018 trækkes lod om følgende gevinster:

  1. præmie gavekort 1.000,- kr
  2. præmie gavekort 500,- kr
  3. præmie gavekort 250,- kr.
   Gavekortene kan kun anvendes i festivalens salgssteder i uge 29 2019.

17/07 2018
​Her ved campingpladsens åbning tirsdag morgen kan meldes udsolgt af partoutbilletter.

Der sælges 1 dags billetter ved indgangen, til onsdag og torsdag. Her der kun meget få billetter til torsdag.

11/07 2018

Med kun en uge til at Danmarks hyggeligste åbner dørene og dermed lukker tusindvis af glade festival deltagere ind på campingområdet til årets festival, den 29. udgave, kan vi fortælle om et forrygende billetsalg.
​Festivalen på Samsø er blevet populær som aldrig før, og med hygge, sol, strand, vand og musik er det også en helt unik festival oplevelse man får på Danmarks hyggeligste.

Flere billettyper er allerede udsolgt og med salgsflowet og vejrudsigten i mente håber festivalen igen i år at kunne melde totalt udsolgt inden pladsen åbner for koncerter onsdag den 18. juli. I år bliver det Carl Emil Petersen, måske bedst kendt som frontmand og sangskriver for gruppen Ulige Numre, som åbner på store scene og med et solidt og bredt repertoire af kunstnere, kan det igen kun blive en fantastisk og hyggelig festival på solskinsøen. Se program på www.samfest.dk vores Facebook eller samfest APP

Der vil i år være ændret lidt på pladsen i form af omrokering og ændring af nogle barer.
​Derudover vil der være mere aktivitet ved Beach baren i form af strandfodbold.

Samsø som grøn ø bakker vi som festival også op om, og beder dig hjælpe med at passe på miljøet.
​Vi bruger derfor miljørigtige kvalitetskrus fra Stack Cup som kan bruges igen og igen.
​Du får mindre skrald og mere hygge for pengene på Samsø festival. Du kan læse mere om disse krus og hvordan retursystemet fungere på vores hjemmeside www.samfest.dk så du er klar til hygge og fest på Samsø.

Har du endnu ikke nået at købe din billet eller mangler der økonomi, så har du stadig mulighed for at blive medhjælper på Danmarks hyggeligste festival.
​Flere områder mangler hjælpere, så ring eller skriv til vores kontor og hør nærmere om denne unikke mulighed for at komme til Samsø.

Sol og sommer er over Danmark og i særdeleshed Samsø.
​Der er meget tørt og dermed stor brandfare.
​Vi vil derfor gerne appellere til alle vores dejlige festival deltagere om at være ekstra opmærksomme og påpasselige.
​Vi vil så gerne at I alle kommer sikkert hjem igen, så alle kan vende tilbage til næste år hvor vi fejrer 30 års jubilæum.

Go festival, vi glæder os til at se jer alle. 

21/06 2018
​Så er 2-dages billeterne udsolgt og kun meget få 3-dages billetter tilbage.
​4-dages forventes udsolgt inden længe.

 • REFERAT:

  Referat fra generalforsamling 03 nov. 2017 Brundby Rockhotel kl. 20.00

  Dagsorden:

  Formand Einar Mortensen bød velkommen til forsamlingen og gennemgik dagsordenen.

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af stemmetællere og referent.
  Bestyrelsen foreslog Ole Hemmingsen som dirigent, der efterfølgende blev valgt uden modkandidater.

  Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til ved-

  vægterne, ved annonce i Samsø Posten d. 5. oktober 2017 samt varsling til medlem-

  merne via medlemskartoteket.

  Bestyrelsen foreslog Jane Jørgensen og Henrik Nejlund som stemmetællere, og de blev

  efterfølgende valgt uden modkandidater.

  Bestyrelsen foreslog Merete Buchhave som referent, der også blev valgt.

  1. Bestyrelsens beretning ved formanden.
  Bestyrelsens beretning blev aflagt af formanden, og generalforsamlingen godkendte

  beretningen. Der blev ikke stillet spørgsmål til beretningen.

  1. Aflæggelse af foreningens regnskab.
  Gennemgang af arrangements regnskab.

  Sonja Bissø fremlagde regnskabet for Samsø Festival Forening.

  Spørgsmål fra salen: Der savnes udskrift af regnskabet!

  Dette var en forglemmelse og regnskab for foreningen blev straks omdelt.

  Regnskabet for foreningen blev efterfølgende godkendt.

  Herefter blev regnskabet for selve festivalen fremlagt og gennemgået. Dette regnskab

  er til orientering og kræver ikke godkendelse af generalforsamlingen.

  Festivalens overskud til udlodning til almennyttige foreninger udgjorde 530.013 kr.

  1. Valg til bestyrelsen.
  På valg er Einar Mortensen og Thomas Jakobsen, og modtager genvalg.

  Jacob Andersen er ligeledes på valg, men modtager ikke genvalg.

  Bestyrelsen foreslog i stedet nyvalg af Heine Jensen til bestyrelsen.

  Heine Jensen fortalte lidt om sig selv, bl.a. at han startede på el-holdet for 21 år siden

  og var der i en del år, så han er således ikke ukendt med Samsø Festival.

  Da der ikke fremkom andre forslag, blev Einar Mortensen og Thomas Jakobsen gen-

  valgt og Heine Jensen nyvalgt til bestyrelsen.

  1. Valg af 3 suppleanter.
  På valg er Leif Nielsen og Merete Buchhave, og da Claus Jensen som 1. suppleant er

  indtrådt i bestyrelsen i stedet for Henning Kok Larsen, foreslog bestyrelsen Brian Mad-

  sen som nyvalgt suppleant.

  Brian Madsen fortalte lidt om sig selv, bl.a. at han har været medhjælper i Samsø

  Festival i mange år, og han er således heller ikke ukendt med festivalen.

  Da der ikke fremkom andre forslag blev de ovennævnte suppleanter valgt. Og i oven-

  nævnte orden, dvs. Leif Nielsen 1. suppleant, Merete Buchhave 2. suppleant og Brian

  Madsen 3. suppleant.

  1. Valg af revisor.
  På valg er Realvision v/Torsten Kruse Sørensen, og han modtager genvalg.

  Da der ikke fremkom andre forslag blev ovennævnte valgt.

  1. Valg af bilagskontrollanter.
  På valg er Anton Lambæk og Niels Erik Bøhm, samt suppleant Jonny Hansen.

  Da der ikke fremkom andre forslag blev alle 3 genvalgt.

  1. Indkomne forslag.
  Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 150 kr., hvilket blev vedtaget af gene-

  ralforsamlingen. Der er ikke indkommet andre forslag.


  1. Eventuelt.
  Herefter blev udlodningen af overskuddet til almennyttige foreninger foretaget:

  Handicapforeningen på Samsø 5.000 kr.

  Nordby Ungdoms- og Idrætsforening 5.000 kr.

  Ballen/Brundby Ungdoms- og Idrætsforening 5.000 kr.

  Nordby Ungdoms- og Idrætsforening 5.000 kr.

  Gigtforeningen på Samsø 5.000 kr.

  Onsbjerg Gymnastik- og Idrætsforening 5.000 kr.

  Samsø Sportsfiskerforening 5.000 kr.

  Samsø Folkedansere 7.500 kr.

  Samsø Tennisklub 7.500 kr.

  Det Danske Spejderkorps på Samsø 25.000 kr.

  Samsø Dart Club 25.000 kr.

  Samsø Rideklub 30.000 kr.

  Samsø Golfklub 30.000 kr.

  Samsø Jagtforening 40.000 kr.

  Tranebjerg Idrætsforening 50.000 kr.

  Samsø Roklub 70.000 kr.

  Samsø Skytteforening 75.000 kr.

  Samsø Idræt & Kultur (SIK) 139.388 kr.

  Til fordeling i afdelingerne i SIK og gerne efter festivalens anbefaling.

  De afgåede bestyrelsesmedlemmer, Jacob Andersen og Henning Kok Larsen fik en

  stor tak for deres arbejde i bestyrelsen og for festivalen.

  Dirigent, bilagskontrollanter og referent fik også en stor tak.

  Dirigenten takkede herefter for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen

  for afsluttet.

  Efterfølgende oplyste Kirsten Vadmand om de første 4 musiknavne til næste års

  Festival, nemlig Karl Emil, Johnny Madsen, Burhan G og Thomas Helmig.

  Ref./Merete 

Samsø Festival, Danmarks hyggeligste sluttede lørdag med et brag af en fest sammen med Gnags.
​Det har været nogle fantastiske dage med masser af go musik og underholdning med mere end 40 fede koncerter, hygge og dansk blandet sommervejr.
​Festivalen er gået forrygende og vi vil gerne sige 1000 tak for en fantastisk festival og fest.
​Vi kan næsten ikke vente til næste år hvor vi håber I alle kommer igen. I har været et fantastisk publikum, nogle flittige medhjælpere, gode leveradører og dejlige samarbejdspartnere. Sammenpakningen og oprydningen er i fuld gang og snart ligner pladsen igen en lille græsmark som blot venter på at det igen skal blive uge 29 på solskinsøen.
​Billetsalget er startet til 2018 som er den 29. udgave af Danmarks hyggeligste.
​Følg med her på hjemmesiden og facebook. Go' sommer og på hyggeligt gensyn i 2018.

Hyggelig hilsen

Samsø Festival

17/07 2017. Samsø Festival kan nu melde udsolgt for alle partout - 2 og 3 dages billetter, samt dagsbilletter til fredag og lørdag.

Dagsbillet til onsdag og  torsdag (torsdag meget få billetter) , disse billetter sælges kun på dagen ved indgangen.

15/7 2017 16.00
​Vi kan nu melde udsolgt af campingvogns pladser.
​Ligeledes er der udsolgt af 3 og 2-dages billetter samt dags billet til lørdag.

Som noget nyt her i 2017 er det lykkedes at få direkte busser til festivalpladsen fra begge færge havne.

Under PRAKTISK her på hjemmesiden finder du bustiderne.
​Billet til den direkte bus til festivalpladsen fra Sælvig købes ombord på færgen under overfarten.
​Billet til den direkte bus fra Ballen Færgehavn købes ved indstigning til bussen

Billet til den direkte bus til færgerne søndag købes på færgernes fælles kontor på festivalpladsen.

Dette kontor ligger lige til højre for indgangen til selve festivalpladsen.

​Direkte bustider og fra Sælvig finder du HER

til og fra Ballen Færgehavn finder du HER

Igen i år kører der natbusser fra festivalpladsen.

Den kører ad 2 gange 01.15 mod det sydlige af øen, ender i Kolby Kaas
​ca. 02.00 til det nordlige af øen, ender i Nordby.

Natbus planen kan du finde HER

Generalforsamling

Samsø Festivalforening har afholdt ordinær Generalforsamling fredag den 4 november på Brundby Rockhotel.

Du kan læse bestyrelsens beretning her 

Referat fra generalforsamlingen finder du her

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig således:
​Formand                    Einar Mortensen
​Næstformand           Thomas Jakobsen
​Kasserer                     Sonja Bissø
​Bestyrelsesmedlem Kirsten Vadmand

​Bestyrelsesmedlem Henning Kok Larsen

Bestyrelsesmedlem Jacob Andersen
​Bestyrelsesmedlem Anders H. Laursen

1. Suppleant              Claus Jensen
​2. Suppleant              Merete Buchhave
​3. Suppleant              Leif Skovgaard Nielsen

​Samsø Festival, Danmarks hyggeligste siger tak for i år.

Vi kunne igen i år melde udsolgt, og på trods af de mange mennesker på den lille ø i Kattegat blev det igen Danmarks hyggeligste med masser af hygge både på campingområderne og musik pladsen, solbadning og badeture da vejrguderne igen var med os på Samsø, samt mere end 40 fede koncerter.
Både vagter og samaritter melder om en meget rolige festival, så igen lever Danmarks hyggeligste op til sit navn.
Tak til alle gæster for at besøge Danmarks hyggeligste.
Tak til alle vores medhjælpere for at bruge en del af deres sommerferie på at lave Danmarks hyggeligste.
Tak til alle musikere for jeres dejlige musik oplevelser.
Tak til Sponsorer, leverandører, samarbejdspartnere og øens foreninger som alle er med til at skabe Danmarks hyggeligste.
For at følge op på dette års succes er billetsalget til 2017 allerede startet.

Billetter kan købes via Ticketmaster. www.ticketmaster.dk Early bird 4 dages billetter til 1125 kr. blev meget hurtigt udsolgt.

Pris for 4-dages billet er nu: 1.280,-kr.

Vi håber at se jer alle igen i uge 29 2017 til endnu en forrygende udgave at Danmarks hyggeligste.

Følg med på facebook eller samfest app

ÅBNINGSTIDER

Adresse:
​Samsø Festival Forening
​Strandskoven 7C
​8305 Samsø
​info@samfest.dk

CVR: 17 87 79 84

Telefon: 86 59 18 15
Besvares så vidt muligt dagligt
09.00 - 18.00
Kontoret:

Fredag 10.00 - 15.30

GLEMTE SAGER

Skulle du være så uheldig at mistet nogle ejendele på Samsø Festival, så bliver alt hvad vi finder indleveret til politiet på Samsø. Politiet kan kontaktes på 8792 1448.​