Camping for gæster

CAMPING

Med 3- og 4-dagesbillet har du mulighed for at campere på festivalcampen fra tirsdag den 17/7 2018 kl. 8:00 til søndag den 22/7 2018 kl. 14:00.

Med 2-dagesbillet er der adgang fra torsdag 19/7 2018 kl. 18:00 til søndag 22/7 2018 kl. 14:00.

Med dagsbillet er der mulighed for campering fra dagen før billetten er gyldig kl. 18:00 og til dagen efter billetten er gyldig kl 12:00 efter særlig henvisning ved Tjek ind.

Det koster kr 100,00 pr. telt (max. 12 m2). Beløbet dækker oprydning og renovation.

Teltvoucher kan købes i forbindelse med billetkøb på BILLETnet, men kan også købes ved tjek-ind.

Er teltet mere end 12 m2, købes der ekstra teltvoucher pr. ekstra påbegyndt 12 m2.

Der udleveres et teltkort ved tjek-ind, som skal anbringes synligt på teltet.

PAVILLON

Pavilloner på max. 3x3 m kan opstilles mod at betale kr. 250,00,-, hvoraf kr. 100,00,- er depositum, der refunderes i returflaskeboden, hvis HELE pavillonen afleveres til skrot eller fjernes fra campingområdet (fremvises sammenpakket). Desuden skal gyldig pavillonvoucher forevises, før refusion kan ske.

CAMPINGVOGN

Plads til campingvogn m/ adgang til 240V elstik (amperebegrænset) .
Campingvogn på gæstecampen skal være indregistreret.
Nærmere beskrivelse finder du under Billettyper

HANDICAPSERVICE

Samsø Festival tilbyder særlige faciliteter for handicappede.

Nærmere beskrivelse findes under Handicappet på Festival

CAMPINGREGLEMENT

 • Festivalcamping må kun foregå på de dertil anviste steder. Telte, der opslås eller henstår uden for adgangsperioden, fjernes uden varsel.
 • Der er toiletter på campingområdet og bad på festivalområdet.
 • Camping sker på eget ansvar, nattero kan ikke forventes. Teltområderne opdeles i stilleområde for familier, men 100% ro kan ikke forventes.
 • Området med Samtelte ligger for sig selv, og det forventes, at gæsterne opfører sig hensynsfuldt over for hinanden og holder Samtelt-lejren pæn og ryddelig.
  'Nattefester' er ikke tilladt i lejren.
 • På campingområderne er al brug af åben ild inklusiv stearinlys og vandpiber strengt forbudt.
 • Husdyr af enhver slags må ikke medbringes på festivalcamp eller på festivalpladsen i øvrigt.
 • Det er ikke tilladt at medbringe flasker på campingområdet.
 • Det er ikke tilladt at medbringe møbler (sofaer, lænestole eller lignende), køleskabe, frysere eller lignende (jf. brandmyndighederne).
 • Tæt på campingpladsen er et parkeringsområde, hvor parkering sker på eget ansvar.
 • Parkering uden for afmærkede områder er ikke tilladt, og ulovlig parkering medfører bødestraf og risiko for, at køretøjet fjernes for ejerens regning.

ÅBNINGSTIDER

Adresse:
​Samsø Festival Forening
​Strandskoven 7C
​8305 Samsø
​info@samfest.dk

CVR: 17 87 79 84

Telefon: 86 59 18 15
Besvares så vidt muligt dagligt
09.00 - 18.00
Kontoret:

Fredag 10.00 - 15.30

GLEMTE SAGER

Skulle du være så uheldig at mistet nogle ejendele på Samsø Festival, så bliver alt hvad vi finder indleveret til politiet på Samsø. Politiet kan kontaktes på 8792 1448.​