Camping for gæster

CAMPING

Med 3- og 4-dagesbillet har du mulighed for at campere på festivalcampen fra tirsdag den 17/7 2018 kl. 8:00 til søndag den 22/7 2018 kl. 14:00.

Med 2-dagesbillet er der adgang fra torsdag 19/7 2018 kl. 18:00 til søndag 22/7 2018 kl. 14:00.

Med dagsbillet er der mulighed for campering fra dagen før billetten er gyldig kl. 18:00 og til dagen efter billetten er gyldig kl 12:00 efter særlig henvisning ved Tjek ind.

Det koster kr 100,00 pr. telt (max. 12 m2). Beløbet dækker oprydning og renovation.

Teltvoucher kan købes i forbindelse med billetkøb på BILLETnet, men kan også købes ved tjek-ind.

Er teltet mere end 12 m2, købes der ekstra teltvoucher pr. ekstra påbegyndt 12 m2.

Der udleveres et teltkort ved tjek-ind, som skal anbringes synligt på teltet.

PAVILLON

Pavilloner på max. 3x3 m kan opstilles mod at betale kr. 250,00,-, hvoraf kr. 100,00,- er depositum, der refunderes i returflaskeboden, hvis HELE pavillonen afleveres til skrot eller fjernes fra campingområdet (fremvises sammenpakket). Desuden skal gyldig pavillonvoucher forevises, før refusion kan ske.

CAMPINGVOGN

Plads til campingvogn m/ adgang til 240V elstik (amperebegrænset) .
Campingvogn på gæstecampen skal være indregistreret.
Nærmere beskrivelse finder du under Billettyper

HANDICAPSERVICE

Samsø Festival tilbyder særlige faciliteter for handicappede.

Nærmere beskrivelse findes under Handicappet på Festival

CAMPINGREGLEMENT

 • Festivalcamping må kun foregå på de dertil anviste steder. Telte, der opslås eller henstår uden for adgangsperioden, fjernes uden varsel.
 • Der er toiletter på campingområdet og bad på festivalområdet.
 • Camping sker på eget ansvar, nattero kan ikke forventes. Teltområderne opdeles i stilleområde for familier, men 100% ro kan ikke forventes.
 • Området med Samtelte ligger for sig selv, og det forventes, at gæsterne opfører sig hensynsfuldt over for hinanden og holder Samtelt-lejren pæn og ryddelig.
  'Nattefester' er ikke tilladt i lejren.
 • På campingområderne er al brug af åben ild inklusiv stearinlys og vandpiber strengt forbudt.
 • Husdyr af enhver slags må ikke medbringes på festivalcamp eller på festivalpladsen i øvrigt.
 • Det er ikke tilladt at medbringe flasker på campingområdet.
 • Det er ikke tilladt at medbringe møbler (sofaer, lænestole eller lignende), køleskabe, frysere eller lignende (jf. brandmyndighederne).
 • Tæt på campingpladsen er et parkeringsområde, hvor parkering sker på eget ansvar.
 • Parkering uden for afmærkede områder er ikke tilladt, og ulovlig parkering medfører bødestraf og risiko for, at køretøjet fjernes for ejerens regning.

ÅBNINGSTIDER

Adresse:
​Samsø Festival Forening
​Strandskoven 7C
​8305 Samsø
​info@samfest.dk

CVR: 17 87 79 84

Telefon: 86 59 18 15
Besvares så vidt muligt dagligt
09.00-18.00
Kontoret:

Fredag 10.00-15.30

GLEMTE SAGER

Mistede ejendele på Samsø Festival bliver indleveret til politiet på Samsø. Politiet kan kontaktes på 87 92 14 48